Cộng tác viên

Kiếm tiền trực tuyến qua hệ thống tính điểm theo lượt tải tập tin.

Bạn có thể thu nhập lên tới $3.000 / tháng.

Thông tin cộng tác viên

 • Lệnh thanh toán tối thiểu: $5
 • Giới thiệu kiếm 5% hoa hồng doanh thu từ người bạn giới thiệu.
 • Cổng thanh toán: Ví điện tử MOMO, Ngân hàng Vietcombank, Paypal.
 • Lịch thanh toán vào thứ 2 hàng tuần trong tháng
 • Hệ thống không thanh toán vào những ngày lễ hoặc cuối tuần.
Nhóm quốc gia / Dung lượng 0.1-250 MB 250-1024 MB 1024-3072 MB 3072-* MB
Nhóm quốc gia 1 $2.0$2.5$3.0$3.0
Nhóm quốc gia 2 $1.5$1.6$1.7$2.0
Nhóm quốc gia 3 $1.0$1.0$1.0$1.7
Nhóm quốc gia 4 $1.0$1.0$1.0$1.7

Nhóm quốc gia 1 Vietnam

Nhóm quốc gia 2 Brazil, Hong Kong, Japan, Macau, Myanmar, Taiwan, Indonesia, Philippines, Malaysia, India

Nhóm quốc gia 3 Czech Republic, Denmark, Ireland, Spain, Cyprus, Poland, Austria, Sweden, Turkey, Germany, France, United Kingdom

Nhóm quốc gia 4 Các quốc gia khác.

Điều khoản khi tham gia cộng tác viên

 • Không có phép đăng tải tập tin 18+, có tính chất khiêu dâm, nội dung nhạy cảm về vấn đề giới tính.
 • Việc xóa các tệp có thu nhập có chủ ý sẽ không được thanh toán, cũng như các lượt tải xuống được tạo từ quốc gia cấp cao mà không có nguồn hợp lệ. Chúng tôi có quyền cấm tài khoản của bạn mà không phải trả tiền nếu xảy ra sau đây.
 • Tải xuống không có nguồn sẽ không được tính và chúng tôi sẽ yêu cầu nguồn trang để tải xuống nếu không gửi cho chúng tôi sẽ CẤM tài khoản.
 • Các tài khoản sẽ được CẤM cho các mục sau, Tải xuống từ các nguồn đáng ngờ (trang web) hoặc không có bất kỳ nguồn nào, cũng như Tải xuống IP là proxy hoặc thực hiện số lượng tải xuống vi phạm. Chúng tôi có thể yêu cầu nguồn lưu lượng truy cập của bạn, nếu bạn không gửi nguồn hợp lệ, chúng tôi có quyền cấm tài khoản của bạn mà không phải trả tiền.
 • Lưu lượng lượt tải được tạo bằng cách sử dụng lượt truy cập tự động hoặc lưu lượng thao tác do máy tính bot không được phép.
 • Kích thước tệp phải là 100KB+ để hệ thống tính lượt tải xuống.
 • Báo cáo DMCA: Nếu tệp được tải lên của bạn có bản quyền và được báo cáo bởi chủ sở hữu của tệp, tệp của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi.
 • Files.pw có quyền xác minh nguồn lưu lượng truy cập của bạn bất cứ khi nào bạn yêu cầu xuất chi để ngăn chặn các lượt tải và doanh thu gian lận.
 • Hệ thống chỉ tính lượt tải khi tập tin được 100% tải xuống và địa chỉ IP duy nhất, Lượt tải xuống chưa hoàn thành 100% & Trình duyệt tải sử dụng công nghệ chặn quảng cáo hoặc ADBLOCK không được tính.
 • Chúng tôi chỉ đếm 1 lượt tải xuống từ các IP duy nhất trong 24 giờ.
 • Hình ảnh / hình ảnh 18+ không được phép.