Bước 01: Hướng dẫn tạo đường dẫn tải tập tin dữ liệu miễn phí.

Last news:

Trang web của chúng tôi được duy trì hoạt động bằng cách hiển thị quảng cáo trực tuyến cho khách truy cập.

Hệ thống không sử dụng quảng cáo POPUP gây phiền nhiễu dành cho khách truy cập.

Xin vui lòng xem xét hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa trình chặn quảng cáo ADBLOCK của bạn trên trang web của chúng tôi.


Hướng dẫn tải tập tin dữ liệu miễn phí.

Tập tin dữ liệu được người dùng đăng tải miễn phí trên hệ thống Uploading.vn, Mục đích nhằm chia sẻ cho cộng đồng mạng quan tâm tới nội dung. Trong quá tải tập tin nếu bạn phát hiện tập tin có hành vi lừa đảo cài đặt Virus, vi phạm chính sách bản quyền hoặc cố tình phát tán nội dung mang tính độc hại tới hệ thống máy tính của người dùng. Xin vui lòng liên hệ với bạn quản trị để chúng tôi gỡ bỏ hoặc xóa nội dung tập tin đó xuống hệ thống.

Bước 1: Bạn đợi xong thời gian chờ từ 15 đến 60 giây tùy thuộc vào mức độ tập tin dữ liệu.

Bước 2: Mã xác nhận. Tôi không phải là Robot hoặc I'm not a robot.

Bước 3:Tạo đường dẫn tải xuống

Bước 4:Bạn chuyển sang trang xem tập tin

MRT V2.60 _keygen.zip

Uploaded on 2019-12-16 778 KB 248 Downloads

Nâng cấp gói Premium. Ưu tiên sử dụng cổng truyền tải tập tin 1Gbps.

Không giới hạn tốc độ tải tập tin.

Không Captcha xác nhận.

Không thời gian đếm chờ.

Cổng thanh toán

5 Xin vui lòng đợi thời gian đếm chờ!