Tính năng, đặc điểm

  • Kích thước tệp tải lên tối đa
  • Dung lượng lưu trữ
  • Khối lượng tải xuống
  • Tải lên URL từ xa
  • Hỗ trợ tải xuống-Trình tăng tốc
  • Tải xuống sơ yếu lý lịch
  • Không chậm trễ tải xuống
  • Không tải xuống captcha
  • Không có quảng cáo
  • Khi nào tệp của bạn bị xóa?

Người sử dụng miễn phí

Người dùng hạng cao cấp

Người dùng đã đăng ký

Gói cao cấpGói giao thông cao cấp
30ngày
$12.00
PayPal
60ngày
$20.00
PayPal
90ngày
$32.00
PayPal
365ngày
$130.00
PayPal
Bản quyền © 2019 Uploading.vn
Đã đăng ký Bản quyền.